HREBEŇ

Jednoradový hrebeň na úpravu dlhých chlpov.