HREBEŇOVÝ STAN

Pojme až 4 vojakov. Jednoduchá montáž a vodotesnosť.