HYDRAULIC BURIED BARRIER

Závora blokuje šírku vozovky a bráni prístupu všetkým vozidlám.