HYDRAULIC BURIED BARRIER

Závora blokuje šírku vozovky a zastavuje prístup všetkým typom vozidiel.