HYDRAULICKÝ PRERUŠOVACÍ SYSTÉM

Systém, ktorý používajú bezpečnostné a záchranné zložky, obsahuje kombináciu niekoľkých výkonných nástrojov. Poháňané elektrickým, pneumatickým alebo ručným čerpadlom, čo umožňuje jednorazové ovládanie nezávislé od externého zdroja energie.