IMSI LAPAČ

Zhromažďuje zo vzduchu jedinečné čísla IMSI a TMSI spojené s každým telefónom.