INTEGROVANÁ MASKA A PRILBA PROTI NEPOKOJOM

Masku je možné nasadiť bez odstránenia prilby, čím sa znižuje zraniteľnosť a zranenie počas nepokojov.