INTEGROVANÝ DÝCHACÍ SYSTÉM

Pokročilý modulárny dýchací prístroj poskytuje pretlakové schopnosti pre špeciálne operácie. Umožňuje rýchlu reakciu na zmenu prevádzkových podmienok v jednom kompletnom modulárnom systéme.