INTEGROVANÝ DÝCHACÍ SYSTÉM

Ochranná technológia v kombinácii s pokročilým modulárnym dýchacím prístrojom poskytuje stabilizovaný tlak pre špeciálne operácie. Umožňuje rýchlu reakciu na meniace sa prevádzkové podmienky v jednom kompletnom modulárnom systéme.