INTELIGINTNÁ PLATFORMA DARK WEB SUITE

Rastúci význam sociálnych sietí a webu vytvára nové príležitosti, ale aj nové hrozby. Deep Web a Dark Net sa stali základným zdrojom informácií pre moderné spravodajské organizácie.

Riešenia TAR WEBINT umožňujú zákazníkom odhaliť a bojovať proti kybernetickým, teroristickým, zločineckým a podvodným hrozbám tým, že operátorom umožňujú anonymne zbierať údaje z viacerých webových zdrojov, efektívne generovať profilovanie cieľov, geografickú polohu a analýzu odkazov.

Zhromažďuje a monitoruje cieľové informácie a súvisiace aktivity z temnej siete.