INTELIGENTNÉ CELULÁRNE RUŠENIE PRE VÄZNICE

Rušiaci systém sa používa vo väzenských zariadeniach na zabránenie nelegálnemu používaniu mobilných telefónov prepašovaných do väzenských obvodov. Chráni občanov navonok pred šikanovaním zo strany väzňov.