IRIDIUM SATELITNÝ TELEFÓN PUSH-TO-TALK

Navrhnuté na globálne použitie, aj keď je prístup k pevnej alebo mobilnej telekomunikačnej infraštruktúre obmedzený alebo vôbec neexistuje. PTT využíva irídiovú satelitnú sieť na celosvetové pripojenie. Poskytuje bezpečné hlasové a dátové pripojenie typu one-to-many. Robustne navrhnuté tak, aby podporovali používateľov s vysokou intenzitou aj v tých najdrsnejších podmienkach.