IRIDIUM SATELITNÝ TELEFÓN PUSH-TO-TALK

Navrhnuté na globálne použitie, aj keď je prístup k pevnej alebo mobilnej telekomunikačnej infraštruktúre obmedzený alebo vôbec neexistuje. PTT využíva satelitnú sieť Iridium na celosvetové pripojenie. Poskytuje bezpečné hlasové a dátové pripojenie typu one-to-many. Robustne skonštruované na podporu používateľov s vysokou intenzitou v tých najdrsnejších podmienkach.