Izolačný systém

Sterilná prenosná izolačná miestnosť. Oddelená od vonkajšieho prostredia.