KONEČNÁ PLYNOVÁ MASKA PROTI NEPOKOJOM

Navrhnuté a schválené na použitie ako dýchacie zariadenie bez CBRN. Poskytuje ochranu v kontaminovanom prostredí proti plynom, výparom a postriekaniu tekutými chemikáliami.