Kryty proti rozbitiu

Určené na použitie v oblastiach vystavených vojenským akciám, zamerané na zabezpečenie osôb a vybavenia pred účinkami konvenčných zbraní, umožňujúce pozorovanie terénu a účinnú obranu. Riešenie v systéme RUBOX je odpoveďou na ťažké konštrukcie budované pomocou gabiónových košov a pieskom plnených krytov III. stupňa. Možnosť rýchlej výstavby úkrytov z blokov a iných prvkov RUBOX s malou prácnosťou umožňuje zachovať nadpriemerné vlastnosti zachytávania striel, črepín a tlakových vĺn. Konštrukcia poskytuje ochranu proti strelám kalibru 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm a hladkému vývrtom, kalibru 338 Lapua 285 GRAIN a .50 BMG 750 GR A-MAXR MATCH™ vystreleným zo vzdialenosti 1 m, guľovému granátu 12,7×99 mm M33, ručnému granátu RG 42, F1, RGZ89, RGO88. Všetky tieto charakteristiky poukazujú na nový trend vo výstavbe úkrytov a odklon od výstavby ťažkých a nemobilných úkrytových konštrukcií.