LASER-AUDIO SURVEILLANCE

Ovláda sa vysielaním neviditeľného infračerveného lúča do okna cieľovej miestnosti. Poskytuje nepozorovateľný laserový dohľad zvonku budovy zo vzdialenosti 500 m.