LASER RANGE FINDER

Poskytuje okamžité a presné merania vzdialenosti a rýchlosti (úprava SPD).