LASEROVÝ ZVUKOVÝ DOHĽAD

Funguje tak, že vysiela neviditeľný infračervený lúč do okna cieľovej miestnosti, nedetekovateľná laserová dohľadová operácia zvonku budovy do vzdialenosti 500 metrov.