LEKÁRSKA LEKÁRNIČKA

Rôzne druhy zdravotníckych obväzov a zdravotníckych pomôcok.