ĽUDSKÝ BEZPEČNOSTNÝ RADAR

Plne automatický radar používaný na masovú kontrolu ľudí na detekciu strelných zbraní, IED na zabezpečenie perimetrov bez narušenia toku ľudí.