MINI EXPLODER

Jednoručný explodér, ktorý funguje z komerčných „off the police“: batérie. Využíva osvedčenú technológiu pre rôzne aplikácie EOD a IED.