MINI SYSTÉM ZÍSKAVANIA CIEĽOV

Pokročilé získavanie mini cieľov zahŕňal úplný mapovací systém GIS a intuitívne ovládacie rozhranie. Hmotnosť pod 5 kg.