Mobilný dekontaminačný systém

Komplexné riešenie na nízkotlakové miešanie peny, emulzie a zriedených zlúčenín.