MOBILNÝ RÖNTGEN

Unikátny röntgenový kontrolný systém batožiny s dvojitým pohľadom a duálnym generátorom.
Vlastnosti obrazu: separácia materiálu, zobrazenie farieb, pozitív/negatív, manipulácia s kontrastom, vysoká/nízka penetrácia, výstraha vysokej hustoty.