Multifunkčný príves

Dezinfikuje a/alebo detoxikuje citlivý materiál a zariadenia, ktoré nie je možné ošetrovať inými dekontaminačnými systémami alebo metódami.