NÁMORNÉ AKUSTICKÉ ZARIADENIE

Jasné, zrozumiteľné a autoritatívne príkazy. Ideálne pre obvodové zabezpečenie a aplikácie na dlhé vzdialenosti na námorných plavidlách.