NONEL SYSTEM

Všestranný neelektrický iniciačný systém. Pozostáva z 3 hlavných komponentov: Grip Switch, Percussion Cap a Shock Tube Detonator.
4 dostupné dĺžky: 30 m, 65 m, 100 m a 320 m