OBVODOVÉ ODPOČÚVANIE

Mobilný pozorovací systém, ktorý dokáže detekovať, identifikovať, lokalizovať a sledovať mobilné zariadenia pozdĺž akejkoľvek obvodovej línie. Ideálne pre malé, bezobslužné a vzdialené lokality, pripojené k miestnemu alebo vzdialenému C&C centru. Môže byť prevádzkovaný ako jeden ovládač, jedna senzorová linka alebo viac senzorov pre dlhé obvodové linky. Prevádzka za každého počasia, nulová údržba.