Ochranná maska

Ochranná maska OM-90 je typom vojenskej ochrannej masky. Dokonale chráni tvár, oči, dýchacie cesty používateľa pred otravnými látkami, rádioaktívnymi látkami a bojovými biologickými prostriedkami, používanými vo forme plynov, aerosólov alebo pár.

Ochranná maska OM-90 s vhodným ochranným filtrom je zostrojená tak, aby kládla malý odpor pri dýchaní a pritom poskytovala používateľovi vysoký stupeň ochrany. Má značnú mieru kompatibility so zbraňovými systémami pri zachovaní vysokej pozorovacej schopnosti.

Základná charakteristika masky OM-90

– mimoriadna odolnosť proti prieniku otravných alebo inak nebezpečných látok (lícnica masky je vyrobená z brómbutylkaučuku)

– dlhodobú znesiteľnosť masky zaisťuje konštrukcia a tvar tesniacej manžety a nízke dýchacie odpory v komplete s novým filtrom z vysoko odolného plastu

– počítačom optimalizované zorné pole v minimálnej miere obmedzuje priestorovú orientáciu používateľa

– konštrukcia ochrannej masky umožňuje korekcie dioptrických vád a kompatibilitu so základnými vojenskými optickými prístrojmi

– kalené sklo zorníkov je veľmi odolné proti nárazu a poškriabaniu

– komunikáciu a zrozumiteľnosť hovoreného slova zaisťuje priezvučná vložka

– ľahká dekontaminácia kompletu