OCHRANNÝ OBLEK – HORÚCA ZÓNA

Ochrana pred kvapalnými, parami a časticami CRBN látok. Oblek má jedinečnú schopnosť chladenia odparovaním, ktorá zabraňuje zachytávaniu tepla vo vnútri obleku. Navrhnuté pre vynikajúcu mobilitu a operácie v obmedzenom priestore.