Ochranný oblek na viacero využití

Opätovne využiteľný CBRN oblek.

Zaručuje vynikajúcu mobilitu, poskytuje ochranu proti chemikáliam, kvapalinám, plynom a biologickým činidlám.