ODPOČÚVACÍ SYSTÉM

Rýchle a spoľahlivé zachytenie, vypočúvanie a rušenie odpočúvania GSM prevádzky pre prichádzajúcu a odchádzajúcu šifrovanú GSM komunikáciu v reálnom čase, bez spolupráce s operátormi siete. Odpočúvanie viacerých súbežných duplexných hovorov Súčasné odpočúvanie viacerých operátorov
Extrakcia telefónnych identít vr. telefónne čísla
Neviditeľná a nezistiteľná prevádzka