OSOBNÝ ELEKTRONICKÝ POPLACHOVÝ DOZIMETER

Prístroj na meranie žiarenia pre spoľahlivú detekciu.