OTVORENÝ DÝCHACÍ SYSTÉM

Otvorené dýchanie kombinuje ochrannú masku s pokročilým dýchacím prístrojom, ktorý poskytuje pretlak pri špeciálnych operáciách. Toto je najvyspelejší CBRN dýchací systém na trhu, vyvinutý s cieľom poraziť neznáme prvky v hrozivých scenároch.