OTVORENÝ DÝCHACÍ SYSTÉM

Otvorený dýchací systém kombinuje ochrannú masku s pokročilým dýchacím prístrojom, ktorý poskytuje pretlak pre špeciálne operácie. Toto je najpokročilejší CBRN dýchací systém na trhu, ktorý bol vyvinutý s cieľom poraziť neznáme prvky v hrozivých scenároch.