OTVORENÝ DÝCHACÍ SYSTÉM

Otvorený dýchací systém kombinuje ochrannú masku s pokročilým dýchacím prístrojom, ktorý poskytuje pretlak pre špeciálne operácie. najvyspelejší CBRN dýchací systém na trhu.