OTVORENÝ STRÁŽNY DOMČEK

Odolný strážny domček chráni bezpečnostný personál a pracovníkov pred zranením výbušnými zariadeniami a náhodnými výbuchmi.