PANORAMATICKÁ MASKA

Obsahuje rečovú membránu pre optimálnu osobnú komunikáciu.