PENOVÝ PRÚD

Inertná pena. Vyklápacie bezpečnostné viečko. 50-60 ml