PERIMETER INTERCEPTION

Perimeter Protection je založená na senzorových systémoch, ktoré modernizujú existujúce fyzické bariéry na Smart Fence. To sa vykonáva aplikáciou inovatívnych technológií snímania, vrátane seizmických senzorov, senzorov vibrácií, kombinovaných IR a mikrovlnných riešení a integrovaných s video monitorovacími a prístupovými systémami. Perimetrická ochrana TAR je prispôsobená požiadavkám lokality.