PLASTOVÁ ZADRŽIAVACIA SÚPRAVA

Plastová zadržiavacia súprava poskytuje 2-slučkové jednorazové zadržiavacie prostriedky, odolné webové puzdro, osobnú frézu a fixku.