PODZEMNÝ OCHRANNÝ SENZOROVÝ SYSTÉM

Seizmický geoponický senzorový systém pre podzemnú ochranu. Odpovedá na zložité scenáre vniknutia do podzemia, vrátane: kopania, razenia tunelov, chôdze, plazenia a ďalších.