POLNÁ NEMOCNICA

Poľná nemocnica pozostáva z niekoľkých kontajnerových modulov 150 1 C.

Na základe požiadaviek zákazníka je možné zostaviť nasledujúce moduly:
– Prípravovňa na operáciu.
– Sterilizačná miestnosť.
– Chirurgia.
– Jednotka intenzívnej starostlivosti.
– Röntgenová miestnosť.
– CT miestnosť.
– Miestnosť zubnej starostlivosti.
– Lekáreň.
– K poľnej nemocnici môže byť pridaný ocenený blok umiestnený v stanoch.