Pozemnné vozidlo bez posádky

UGV je vybavený viacerými chemickými a rádiologickými senzormi. Hlavná funkcia UGV je zaistiť bezpečnosť operátorov počas merania rizika výbuchu a odber vzoriek dávkového príkonu.