POZOROVACIE VOZIDLO

Pozorovací systém je umiestnený na streche vozidla pre konkrétne misie. PTZ na dlhé vzdialenosti.