PRENOSNÁ AUTOMOBILOVÁ RUŠIČKA

Vytvára bezpečný elektronický štít okolo vozidla, ktorý poskytuje ochranu v okruhu 50-200 m.