PRENOSNÁ TLAKOVÁ NÁDOBA

Chráni majetok a personál pred výbuchom a fragmentáciou, ku ktorej dochádza pri spustení IED.