PRENOSNÝ DETEKTOR VÝBUŠNÍN

Určené na detekciu vojenských komerčných a podomácky vyrobených výbušnín (TNT, RDX, C4, PETN, Semtex, AN, ANFO, UN, TATP atď.).