PRENOSNÝ SYSTÉM NA ZÍSKÁVANIE CIEĽOV

Pokročilý systém získavania cieľov pre rýchle, presné a jednoduché misie SIR, FO, JTAC a Fire Support.